Δρομολόγια
ΑΘΗΝΑ - ΚΑΚΑΒΙΑ - ΤΙΡΑΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ Αναχώρηση Άφιξη
ΠΕΙΡΑΙΑΣ  -  ΑΘΗΝΑ ΚΑΚΑΒΙΑ - ΤΙΡΑΝΑ ΠΕΙΡ.07:30  -  ΑΘ.08:30 18:30
ΠΕΙΡΑΙΑΣ  -  ΑΘΗΝΑ ΚΑΚΑΒΙΑ - ΤΙΡΑΝΑ ΠΕΙΡ.17:00  -  ΑΘ. 20:00 08:00
ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ Αναχώρηση Άφιξη
ΠΕΙΡΑΙΑΣ  -  ΑΘΗΝΑ ΚΑΚΑΒΙΑ - ΤΙΡΑΝΑ ΠΕΙΡ.07:30  -  ΑΘ.08:30 18:30
ΠΕΙΡΑΙΑΣ  -  ΑΘΗΝΑ ΚΑΚΑΒΙΑ - ΤΙΡΑΝΑ ΠΕΙΡ.17:00  -  ΑΘ. 20:00 08:00
ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΚΑΚΑΒΙΑ - ΤΙΡΑΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ Αναχώρηση Άφιξη
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΙΡΑΝΑ 16:00 04:00
ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ Αναχώρηση Άφιξη
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΙΡΑΝΑ 16:00 04:00
ΑΘΗΝΑ - ΚΑΚΑΒΙΑ - ΑΥΛΩΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ Αναχώρηση Άφιξη
ΑΘΗΝΑ ΚΑΚΑΒΙΑ - ΑΥΛΩΝΑ 20:00 06:00
ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ Αναχώρηση Άφιξη
ΑΘΗΝΑ ΚΑΚΑΒΙΑ - ΑΥΛΩΝΑ 20:00 06:00
ΑΘΗΝΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΥΓΗ - ΤΙΡΑΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ Αναχώρηση Άφιξη
ΒΟΛΟΣ ΤΙΡΑΝΑ 18:00 04:00
ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ Αναχώρηση Άφιξη
ΒΟΛΟΣ ΤΙΡΑΝΑ 18:00 04:00
ΑΘΗΝΑ - ΚΑΚΑΒΙΑ - ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ
ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ Αναχώρηση Άφιξη
ΑΘΗΝΑ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ 20:00 05:00
ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ Αναχώρηση Άφιξη
ΑΘΗΝΑ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ 20:00 05:00

ΤΙΡΑΝΑ-ΚΑΚΑΒΙΑ-ΑΘΗΝΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Αναχώρηση Άφιξη
ΤΙΡΑΝΑ ΑΘΗΝΑ  -  ΠΕΙΡΑΙΑΣ 04:00 18:30
ΤΙΡΑΝΑ ΑΘΗΝΑ  -  ΠΕΙΡΑΙΑΣ 17:00 08:00
ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Αναχώρηση Άφιξη
ΤΙΡΑΝΑ ΑΘΗΝΑ  -  ΠΕΙΡΑΙΑΣ 04:00 18:30
ΤΙΡΑΝΑ ΑΘΗΝΑ  -  ΠΕΙΡΑΙΑΣ 17:00 08:00
ΤΙΡΑΝΑ - ΚΑΚΑΒΙΑ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Αναχώρηση Άφιξη
ΤΙΡΑΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 14:00 05:00
ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Αναχώρηση Άφιξη
ΤΙΡΑΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 14:00 05:00
ΑΥΛΩΝΑ - ΚΑΚΑΒΙΑ - ΑΘΗΝΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Αναχώρηση Άφιξη
ΑΥΛΩΝΑ ΑΘΗΝΑ 18:00 08:00
ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Αναχώρηση Άφιξη
ΑΥΛΩΝΑ ΑΘΗΝΑ 18:00 08:00
ΤΙΡΑΝΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΥΓΗ - ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ Αναχώρηση Άφιξη
ΤΙΡΑΝΑ ΒΟΛΟΣ 08:00 20:00
ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ Αναχώρηση Άφιξη
ΤΙΡΑΝΑ ΒΟΛΟΣ 08:00 20:00
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ - ΚΑΚΑΒΙΑ - ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ Αναχώρηση Άφιξη
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ΑΘΗΝΑ 07:00 16:30
ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ Αναχώρηση Άφιξη
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ΑΘΗΝΑ 07:00 16:30